© 2016, Amit Srivastava Fine Art

Back to Basics

Graphite on Paper.