© 2020, Amit Srivastava Fine Art

Back to Basics

Graphite on Paper.